Terug naar overzicht

Zeebaarsmaatregelen tweede helft 2021 bekend

Zeebaarsmaatregelen tweede helft 2021 bekend

De onderhandelingen tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk over de visserijrechten na de Brexit hebben in juni eindelijk tot een overeenkomst geleid. Zoals verwacht geldt voor de sportvisserij op zeebaars tot en met november van dit jaar een bag limit van 2 vissen (minimummaat: 42 cm) per dag.

Het valt op dat de bijvangstquota voor de sleepnetvisserij voor het tweede halfjaar van 2021 met 50% zijn verruimd. Er is niet gekozen voor een verruiming voor de sportvisserij, waarvoor de zeebaars een heel belangrijke soort is – ruim 40% van de sportvissers vangt zeebaars. Uit het hengelsportonderzoek dat Kantar dit jaar voor Sportvisserij Nederland heeft uitgevoerd, blijkt dat het gaat om een wezenlijk belang voor 200.000 sportvissers. Net als in 2020 mogen beroepsmatige staand want vissers dit jaar enkel onvermijdbare bijvangsten van zeebaars aanlanden. Het blijft in 2021 verboden om zeebaars te vangen en aan te landen met recreatief staand want. Indien gevangen dient de vis onmiddellijk te worden teruggezet. 
Sportvissers mogen tot en met november maximaal 2 maatse zeebaarzen per dag meenemen
 

ICES vangstadviezen 2022

Eind juni werden ook de vangstadviezen van ICES bekend gemaakt. Het zeebaarsbestand vertoont een langzaam herstel, dus alle belanghebbenden mogen gezamenlijk zo’n 200 ton extra vangen in 2022. ICES adviseert daarbij een totale recreatieve vangst voor 2022 van 583 ton (circa 25% van het totaal). Om dat te kunnen vertalen naar bag limits en ‘open’ seizoenen, heeft ICES een model ontwikkeld waarmee het effect van de verdeling van zeebaarsvangsten op het bestand kan worden berekend. Op basis van het model voor 2021 biedt dat tonnage voldoende ruimte voor een hogere bag limit en een langer open seizoen, bijvoorbeeld drie vissen gedurende tien maanden.
Nieuwsbrief aanmelding
Divide