Terug naar overzicht

Nieuw water in de VISpas

Nieuw water in de VISpas

Dit jaar zijn er al weer heel wat nieuwe wateren in de VISpas bijgekomen. Deze liggen in gemeenten Noardeast Fryslân, Terschelling, Montfoort en Zuidplas. Ze zijn nu al zichtbaar op www.visplanner.nl en vanaf juni ook in de VISplanner app. Onze dank gaat uit naar Sportvisserij Fryslân, Sportvisserij Zuidwest Nederland, HSV Leeuwarden en HSV Montfoort voor het uitwisselen van hun water.

Binnen Noardeast Fryslân zijn 29 nieuwe wateren opgenomen in de VISpas – voornamelijk dorps- en stadswateren in Dokkum en Kollum. Deze zijn doorgaans rijk aan witvis en ook een dikke snoek is er niet uitgesloten. Het verbindingskanaal tussen Dokkumer Ee en Woudvaart is een prachtig kanaal dat de waterrijke wijk Woudhorne verbindt met de Dokkumer Ee. In dit kersverse kanaal kun je – dankzij de aangelegde boothelling – prima vanuit de boot op snoek vissen. De wijk ten noorden van de trekvaart Kollum is in de winterperiode een hotspot voor grote snoek, die achter de witvis aantrekt die zich daar verzamelt. De wateren binnen de Zuiderpoort en Zuiderschans in Dokkum zijn bij uitstek geschikt om struinend op snoek te vissen, maar in dit heldere en plantenrijke water kun je ook mooi met een pennetje op zeelt vissen.


Verbindingskanaal tussen Dokkumer Ee en Woudvaart. Foto: Rindert Procee
 
• Dorpsvijver lange Doniastrjitte
Burdaard
• Dorpsvijver Brantgum
• Dorpsvijver op kruising Ljouwerterdyk en
Reinderslaan Ferwert
• Dorpswater Oosternijkerk
• Dorpswateren Hallum
• Dorpswateren Holwerd
• Dorpswateren Kollumerzwaag
• Opvaart vanaf Dokkumer Ee in Burdaard
• Poel langs Poelepaed
• Vijver aan de Vergulde Klok
• Vijver langs de rondweg noord t.h.v. het Slachthuis
• Vijver voor Probo
• Vaart ten westen van Betterwird
• Verbindingskanaal tussen Dokkumer Ee en Woudvaart
• Wateren Zuiderpoort en Zuiderschans
• Vaart onder straat de Spinnekop
• Eelaan
• Wortelhaven
• Gracht door stadscentrum
• Vijvers wijk it Fûgellân
• Waterranonkel
• Wateren wijk Kooilanden
• Parkwater Bonifatiuspolder
• Sloot langs Bronlaan
• Vijver voor politiebureau
• Vijver voor kinderboerderij
• Dorpswateren Kollum
• Parkvijver langs van Eysingalaan
• Wijk ten noorden van de trekvaart Kollum

Tenslotte zijn er poldersloten op Terschelling (6.7 hectare) toegevoegd aan de VISpas. Dit is uniek: het betreft de eerste VISpaswateren op de Waddeneilanden.

Zuidplas

Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft een nieuwe huurovereenkomst met Zuid- Hollandse gemeente Zuidplas, waar voor de VISpashouder 37 hectare nieuw water ter beschikking komt. Het gaat vooral om sloten en vijvers in de bebouwde kom van Nieuwer-
kerk aan de IJssel, Moordrecht, Zevenhuizen en Moerkapelle. Deze smalle sierwateren staan bij elkaar opgeteld garant voor vele tientallen kilometers bevisbare oeverlengte – ideaal voor de struinende roofvisser en de jeugd uit de buurt. In de waterpartijen en sloten van het Gouwe Park – tussen de A20 en de N207 in – kan met name de karpervisser op verrassingen stuiten.


HSV Montfoort voegt een groot deel van haar gemeentewateren toe aan de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren.

Een actueel overzicht van waar je met de VISpas mag vissen, vind je in de gratis VISplanner app en op www.visplanner.nl

Biesbosch

In de Biesbosch zijn helaas ook een aantal stukken water uít de VISpas gehaald. Vanwege de toeristische druk wordt gewerkt aan zonering in de Biesbosch en daarbij bleek dat een aantal wateren geen deel uitmaakt van de huurovereenkomst die Sportvisserij Zuidwest Nederland met Staatsbosbeheer heeft. Het betreft vooral water dat niet gemakkelijk toegankelijk was dus de kans dat populaire visstekken verloren gaan is gelukkig klein.


Nieuwsbrief aanmelding
Divide