Terug naar overzicht

Nieuw water in de VISpas

Nieuw water in de VISpas

In oktober en november is de VISpas weer uitgebreid met 202 hectare aan nieuw viswater. De betreffende wateren – die allen in de gemeenten Altena, Dantumadiel en Hattem liggen – zijn al zichtbaar op de VISplanner-website (www.visplanner.nl).

Sportvisserij Nederland, de federaties en haar verenigingen maken de VISpas iedere keer sterker door er meer water aan toe te voegen. In de gratis VISplanner app zijn de wateren begin 2022 zichtbaar. Gebruik je nog de papieren Lijsten van Viswateren? Print dan hier de digitale aanvulling. Door op onderstaande wateren te klikken kun je ze meteen bekijken op de VISplanner website. Sportvisserij Nederland dank gaat uit naar Federatie de Alm en Biesbosch, HSV Helpt Elkander te Hattem, Sportvisserij Groningen Fryslân en Sportvisserij Oost- Nederland voor het uitwisselen van hun water.

Nieuwe wateren

Sportvisserij Fryslân

Gemeente Noardeast Dantumadiel
• VISparel Feanwâlden

Sportvisserij Zuidwest Nederland

Gemeente Altena
Federatie de Alm en Biesbosch:
• Noordwaard polder

LET OP: Vanaf 01-01-2022

Gemeente Sluis
HSV Ons Genoegen te Groede:
* Plaskreek
* Uitwateringskanaal NOL Zeven
* Passageule
uitgezonderd het niet gedeelde deel zie VISplanner.
* Zijsloot van het Isabellakanaal

Sportvisserij Oost-Nederland


HSV Helpt Elkander te Hattem:
* De Gelderse Kolk
Nieuwsbrief aanmelding
Divide