Terug naar overzicht

Sportvisserij Loodvrij

Lood is een stof die niet in het water thuishoort. Het is ongewenst en kan zelfs giftig zijn. Zeker het zelf loodgieten is gevaarlijk. Sportvissers gebruiken en verliezen lood en dat is ongewenst. De sportvisserij is voor een schoon watermilieu en een goede visstand. En natuurlijk begint een schoon milieu bij jezelf.

Sportvisserij Nederland is samen met ministeries, waterschappen en natuurorganisaties bezig om via intensieve voorlichting het gebruik van lood in de Nederlandse sportvisserij te stoppen en het gebruik van alternatieve materialen zoals ijzer, steen, beton, glas en tungsten te bevorderen. Over enkele jaren zal dit worden gevolgd door een gebruiksverbod van lood.
Gebruik daarom als sportvisser in Nederland vanaf nu al zo veel mogelijk loodalternatieven. Bij diverse hengelsportzaken zijn deze al te verkrijgen.


Nieuwsbrief aanmelding
Divide