Terug naar overzicht

Sportvisserij Loodvrij

Sportvisserij Loodvrij

Omdat lood schadelijk is voor het milieu is Sportvisserij Nederland al een aantal jaar bezig het loodgebruik in de hengelsport te verminderen. In dit bericht vind je de meest recente stand van zaken rondom lood in de hengelsport die je als sportvisser moet weten.

Lood wordt door sportvissers veelal gebruikt als werpgewicht en komt – door verlies – soms in het water terecht. Lood is slecht voor de waterkwaliteit, giftig voor watervogels en kan schadelijk effecten hebben op je eigen gezondheid en die van anderen. Op veel plekken in de samenleving is daarom het gebruik van lood al teruggedrongen en/of verboden. Denk aan benzine, verf, waterleidingen en in de jacht.

Schoon watermilieu


De Nederlandse hengelsport zet zich al jaren in voor een schoon watermilieu en daar hoort lood niet in thuis. Een beter milieu begint immers bij jezelf. Ook de Nederlandse waterbeheerders en overheden vinden dit van groot belang. Daarom wordt binnen de Green Deal-aanpak van de overheid, die inzet op vergroening van economie en samenleving, aan een gezamenlijk programma gewerkt met als doel loodgebruik binnen de hengelsport te stoppen.

Terugdringen loodgebruik


Sportvisserij Nederland zet zich samen met hengelsportfederaties en -verenigingen in om het gebruik van lood terug te dringen en om milieuvriendelijke alternatieven – zoals ijzer/staal, beton, steen en tungsten – te gebruiken. Dit doen we jaarlijks bij >100 wedstrijden en evenementen en in verschillende pilotgebieden waar loodvrij wordt gevist. Daarnaast laten we in artikelen in Hét VISblad en op o.a. VIS TV zien hoe je loodvrij kan vissen. Op www.sportvisserijloodvrij.nl hebben we een uitgebreid overzicht van artikelen staan. Ook vind je op deze website alle milieuvriendelijke loodalternatieven en kan je – in het Nederlands weliswaar – de gezondheidsrisico’s lezen.

Green Deal

De huidige Green Deal Sportvisserij Loodvrij loopt van 2018 t/m 2021. Volgend jaar vindt een evaluatie plaats. Als de voortgang onvoldoende is en het gestelde doel van 30% reductie in het loodgebruik niet wordt gehaald, wordt mogelijk aanvullende wet- en regelgeving ingezet. Hierbij wordt het Europese traject nauwlettend in de gaten gehouden. Vislood speelt namelijk niet alleen in Nederland, ook de Europese Commissie maakt zich zorgen over het gebruik van lood in de jacht en hengelsport. Om die reden heeft zij opdracht gegeven aan het European Chemical Agency (ECHA) om met een zogenaamd ‘restriction proposal’ te komen. Dit restriction proposal wordt in oktober van dit jaar opgeleverd en zal meer richting geven in de vislood discussie. Mogelijk luidt dit een algeheel Europees verbod op vislood in. 
 
Tot dit tijd adviseert Sportvisserij Nederland haar sportvissers en sportvistoeristen in ieder geval om zorgvuldig om te gaan met vislood, zelf geen lood te smelten en te gieten en om waar mogelijk gebruik te maken van milieuvriendelijke alternatieven.
Nieuwsbrief aanmelding
Divide