Terug naar overzicht

Nieuw VISpaswater

Nieuw VISpaswater

Dankzij de continue samenwerking tussen hengelsportverenigingen, -federaties en Sportvisserij Nederland werd de lijst met VISpaswateren onlangs weer langer. Alle nieuwe wateren vind je terug in de VISplanner app en in de Aanvulling 2021 bij de VISpas 2021.

Vergeleken met andere landen hebben we heel veel viswater, waarvan het merendeel te bevissen is met de VISpas. Die vormt samen met de Lijsten van Viswateren de schriftelijke toestemming om ergens te mogen vissen. Tijdens het vissen moet je beide bij je hebben. In plaats van de papieren lijst van viswateren kun je ook kiezen voor de gratis VISplanner app. Kijk op visplanner.nl of download de  app!

Via www.mijnsportvisserij.nl kun je aangeven dat je hiervan een papieren lijst wil ontvangen bij de VISpas.

Een van de resultaten is de uitwisseling van de gemeentewateren in Ridderkerk (zie foto). De Eerste Rijsoordse HSV de Waal deelt dit mooie waterstelsel van maar liefst 57 hectare met alle VISpashouders. In de gemeente Brummen kwam de Oekense beek erbij en in Deventer de Zandwetering. In Leeuwarden is het water Leechan toegevoegd en in de gemeente Tytsjerksteradiel de vaart in de Soestpolder en het meertje aan Oude Commissieweg Burgum.
Hengelsportverenigingen, -federaties en Sportvisserij Nederland blijven zich sterk maken voor nog meer water in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren. Wij bedanken iedereen die geholpen heeft om nog meer water uit te wisselen.

Geschrapte wateren


Helaas zijn er ook wateren (deels) uit de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren gehaald. Zo zijn op verzoek van Sportvisserijbelangen Delfland het Kraaienest en de Foppenplas niet langer landelijk toegankelijk en zijn de verboden delen (beschermd natuurgebied) van het Lauwersmeer na een gesprek tussen Staatsbosbeheer, Sportvisserij Fryslân en Sportvisserij Groningen-Drenthe uit de VISplanner geknipt. Hier mochten sportvissers al niet vissen, dus nu geeft de VISplanner een beter beeld.

Check je app!


Veel hengelsportverenigingen besluiten na hun jaarlijkse controles om de regels op sommige onderdelen bij te schaven. Meestal publiceren ze die aanpassingen aan het begin van het volgende kalenderjaar. In de VISplanner app vind je altijd de actuele regels, dus is het raadzaam om de app regelmatig te controleren vóórdat je gaat vissen – zeker in het begin van het jaar. Het kan bijvoorbeeld zomaar zijn dat nachtvissen niet meer is toegestaan of dat je nu een voerboot mag gebruiken, ook als dat jarenlang anders was.


Nieuwsbrief aanmelding
Divide