Algemene voorwaarden

De houder van de VISpas dient zich bij het vissen in de wateren die in deze lijst zijn opgenomen te houden aan de hierna genoemde voorwaarden en de wettelijke regels. Het niet in acht nemen van de voorwaarden en wettelijke regels betekent dat men wordt geacht zonder schriftelijke toestemming (vergunning) te vissen en in overtreding is op de Visserijwet 1963. Men kan dan een boete krijgen.

-> Lees de algemene voorwaarden, behorende bij de VISpas op vispas.nl

Nieuwsbrief aanmelding
Divide