Veelgestelde vragen

Fishing in Holland

 • 1. Wat is Fishing in Holland?
  Fishing in Holland is een initiatief van Sportvisserij Nederland en is hét vertrekpunt voor een vistrip in eigen land. Hier vind je de gaafste bestemmingen en beste accommodaties voor de sportvisser – of je nu met je vismaten eropuit wilt of met het hele gezin op vakantie gaat. Laat je inspireren door wat Nederland op hengelsportgebied allemaal te bieden heeft!

VISpas

 • 1. Voor wie is de VISpas bedoeld?
  Sportvissers die in Nederland willen gaan vissen hebben in de meeste gevallen de VISpas nodig. De VISpas krijg je automatisch als je lid wordt van een hengelsportvereniging die is aangesloten bij een van de hengelsportfederaties van Sportvisserij Nederland. Hiermee mag je met maximaal twee hengels en alle toegestane aassoorten vissen in de wateren die zijn gedeeld via de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren, dan wel vermeld staan op de gratis VISplanner. Daar en www.visplanner.nl vind je alle wateren die verenigingen, federaties en Sportvisserij Nederland met elkaar hebben gedeeld. 

  Soms zijn er ook aanvullende beperkingen opgenomen, zoals het verbod om gedurende een bepaalde periode een bepaalde aassoort te gebruiken, of heb je ook nog een vergunning met betrekking tot het looprecht nodig. Is dit het geval, dan geeft op www.visplanner.nl of de aparte lijsten van viswateren dit aan.

  Voor sommige vissoorten bestaat een gesloten tijd. Vang je zo’n vis in die periode, dan moet je hem met de grootst mogelijke zorg behandelen en levend en onbeschadigd direct in hetzelfde water terugzetten.
 • 2. Mag ik met de VISpas overal vissen?
  Nee, helaas mag je niet overal vissen, wel in alle wateren die zijn opgenomen in de verschillende Lijsten van VISwateren die je bij de VISpas hebt gekregen: de Gezamenlijke lijst van Nederlandse VISwateren en eventueel een verenigingslijst van viswateren. Inmiddels is dat in meer dan 90% van het Nederlandse water. Deze wateren kleuren donkerblauw op VISplanner  en de gratis VISplanner app.

  Via huurovereenkomsten met gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat huren hengelsportverenigingen en -federaties visrechten. Behalve hun eigen leden, willen ook VISpashouders die lid zijn van een andere vereniging graag op deze wateren kunnen vissen. Dit is mogelijk als de visrechthebbende in kwestie het water in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren – en daarmee in de VISpas – heeft gedeeld.

  Het vissen met één VISpas in heel Nederland is één van de belangrijkste vragen van onze leden en ook een speerpunt in ons beleid. Inmiddels mag je in meer dan 90% van het water in Nederland met een VISpas van elke willekeurige vereniging vissen. Elke maand komen hier nieuwe wateren bij. Lees er hier meer over. 

  Draag zelf je steentje bij door het bespreekbaar te maken bij je hengelsportvereniging.
 • 3. Mag ik met mijn VISpas ook met drie hengels en 's nachts vissen?
  In een aantal Nederlandse wateren mag het hele jaar ’s nachts worden gevist. Daarvoor heb je – náást de VISpas – de NachtVIStoestemming nodig. Wil je in Nederland met drie hengels vissen, dan heb je de Derde Hengeltoestemming nodig. Beide zijn online te bestellen via www.vispas.nl.

  Nachtvissen is toegestaan in alle wateren met het maantje als symbool in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren en de VISplanner. Onder ‘nachtvissen’ wordt verstaan: het vissen van twee uur na zonsondergang tot één uur voor zonsopkomst. Let op: in natuurgebieden kunnen afwijkende regels gelden!

  Zowel de NachtVIS- als Derde Hengeltoestemming bestaat uit een hologramsticker die op de achterzijde van de VISpas moet worden geplakt. Wil je beide extra toestemmingen, dan is er de combi hologramsticker.

  De NachtVIS- en Derde Hengeltoestemming zijn het hele kalenderjaar geldig en strikt persoonsgebonden. Indien je als VISpashouder meerdere VISpassen hebt, hoeft je slechts eenmaal de toestemming(en) aan te schaffen. In de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren en in de VISplanner staat met symbolen aangegeven waar beide toestemmingen geldig zijn.

  Ook met de JeugdVISpas mag je nachtvissen met de NachtVIStoestemming. Personen onder de 16 jaar mogen echter uitsluitend nachtvissen onder begeleiding van een persoon die minimaal 16 jaar oud is. 
   
  Daarnaast kan een hengelsportvereniging aparte toestemmingen uitgeven voor haar leden. Staat een water niet in de Gezamenlijke Lijst, kijk dan in de lijst van de vereniging hoe het nachtvissen en het gebruik van de derde hengel is geregeld. Staat het water in de verenigingslijst en staat er niets over nachtvissen, dan is nachtvissen toegestaan.

  Meer informatie over de extra toestemmingen vind je hier.
 • 4. Aan welke regels dien ik mij als sportvisser te houden?
  De houder van de VISpas dient zich bij het vissen in de wateren die in deze lijst zijn opgenomen te houden aan de hierna genoemde voorwaarden en de wettelijke regels. Het niet in acht nemen van de voorwaarden en wettelijke regels betekent dat men wordt geacht zonder schriftelijke toestemming (vergunning) te vissen en in overtreding is op de Visserijwet 1963. Men kan dan een boete krijgen. 
 • 5. Waar kan ik de VISpas kopen?
  De VISpas is eenvoudig te bestellen via www.vispas.nl. Afrekenen kan nu zowel via IDEAL, Mastercard, Bancontact, PayPal en VISA. Na betaling ontvang je direct een tijdelijk Bewijs van lidmaatschap in je mailbox.

  De VISpas is het lidmaatschapsbewijs van een hengelsportvereniging. Op de VISplanner en in de lijsten van viswateren staat waar je mag vissen. Je dient lid te worden bij een vereniging om de VISpas te bemachtigen. Als je nog geen lid bent van een vereniging, dan kun je de VISpas online kopen of bij de hengelsportvereniging en/ of hengelsportzaak/dierenspeciaalzaak bij jou in de buurt.

  Je krijgt bij het verkooppunt een Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap mee, met de bovenkant kun je direct gaan vissen en deze is een maand geldig. Door de onderkant (Aanvraag Definitief Lidmaatschap) op te sturen naar Sportvisserij Nederland zorg je ervoor dat wij de VISpas voor je kunnen aanmaken. Deze VISpas wordt binnen 10 werkdagen na ontvangst van ‘Aanvraag Definitief Lidmaatschap’ opgestuurd.

  De kosten voor de VISpas worden bepaald door de leeftijd en de gekozen hengelsportvereniging, maar de prijs ligt gemiddeld rond de €35,- per lidmaatschapsjaar.

 • 6. Mijn plaatselijke hengelsportvereniging is niet zichtbaar op www.vispas.nl, wat nu?
  De VISpas is het lidmaatschapsbewijs van een vereniging. Deze zorgt er voor dat je op lokaal niveau kan en mag blijven vissen. Daarnaast organiseren de verenigingen ook activiteiten voor de leden.

  De meeste verenigingen schrijven leden in via www.vispas.nl. Desondanks zijn er enkele verenigingen die dit (nog) niet doen. Je kan dan het beste contact opnemen met de plaatselijke hengelsportvereniging om je op een andere manier in te schrijven.

  Via de adressenzoeker kun je de contactgegevens opzoeken.

 • 7. Wat kost de VISpas?
  De kosten voor de VISpas worden bepaald door je leeftijd en de gekozen hengelsportvereniging, maar de prijs ligt gemiddeld rond de €35,- per lidmaatschapsjaar. Het kan daarnaast zijn dat jouw vereniging eenmalig inschrijfgeld vraagt voor nieuwe leden.

  Wanneer je lid wordt van een hengelsportvereniging ontvang je de VISpas. Die is geldig t/m 31 december van het lopende jaar. De kosten van een VISpas zijn opgebouwd uit een landelijke afdracht aan Sportvisserij Nederland, een federatieve afdracht voor de regionale belangenbehartiging en de contributie van de vereniging zelf.

  Word je ook nog lid van een andere hengelsportvereniging, dan betaal je de afdrachten aan Sportvisserij Nederland en de federatie niet nog eens maar alleen de kosten voor de aanmaak van de Extra VISpas (€3,50) en het lidmaatschapsgeld van die vereniging. De Extra VISpas is direct aan te vragen via www.vispas.nl. Je kunt de eventueel betaalde dubbele afdracht via onze website terugvragen.
 • 8. Als ik de VISpas later in het jaar koop, waarom moet ik dan toch voor het hele jaar betalen?
  Het lidmaatschap van de VISpas is een kalenderjaar geldig, dit betekent dat het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december van dat jaar. Rechtsboven op de VISpas staat het jaartal.

  De meeste verenigingen sturen in november/december de facturen naar de leden, vervolgens kan men de VISpas betalen en heeft men het document nog voor 1 januari binnen. Deze mensen kunnen dus het hele jaar genieten van de visserij en de kosten blijven beperkt.
 • 9. Kan Sportvisserij Nederland mijn lidmaatschap overzetten naar een andere hengelsportvereniging?
  De VISpas is het lidmaatschapsbewijs van een hengelsportvereniging. Elke vereniging heeft zijn eigen statuten, huishoudelijk reglement en verenigingscontributie. Hierdoor kan Sportvisserij Nederland je lidmaatschap niet overzetten naar een andere vereniging. De enige manier om over te stappen is door het lidmaatschap van de ene vereniging op te zeggen en vervolgens lid te worden van de andere vereniging.

  Dat betekent dat je voor het lopende kalenderjaar lid blijft van de door jouw gekozen hengelsportvereniging die je hebt opgezegd. Als je het lidmaatschap opzegt vóór 1 oktober, dan eindigt het lidmaatschap per 31 december.

  Wel kan het bestuur van jouw hengelsportvereniging besluiten om het geld terug te geven, bijvoorbeeld als je per ongeluk bij de verkeerde vereniging bent ingeschreven. Sportvisserij Nederland zal jou in zo'n geval altijd proberen te helpen, door de VISpas niet door te belasten naar de betreffende vereniging. Voorwaarde is wel dat de betreffende VISpas naar Sportvisserij Nederland wordt teruggestuurd. Zo kan een hengelsportverenging je terugbetalen zonder daar financiële schade van te ondervinden.

  De beslissing over het al dan niet terugbetalen van de contributie ligt echter altijd bij het bestuur van de hengelsportvereniging. Sportvisserij Nederland heeft hier geen zeggenschap over.

  Vind de contactgegevens van de vereniging via de adressenzoeker.

  Voor het opzeggen van het lidmaatschap kunt je terecht op www.mijnsportvisserij.nl.
 • 10. Hoe kom ik aan de Extra VISpas?
  Met de VISpas mag je op veel Nederlandse wateren vissen. Op sommige wateren heb je de VISpas nodig van een specifieke hengelsportvereniging omdat hun water niet of slechts den dele landelijk is gedeeld. Op www.visplanner.nl is dit inzichtelijk gemaakt, waardoor je soms ook nog lid dient te worden van een andere hengelsportvereniging.

  Je kunt heel eenvoudig de Extra VISpas van een andere vereniging bestellen op www.vispas.nl door te kiezen voor 'Extra VISpas'. De Extra VISpas is alleen te bestellen als de VISpas reeds is betaald.
 • 11. Wanneer ontvang ik mijn VISpas?
  Voor bestaande leden geldt:
  Als je vóór 5 december hebt betaald, ontvang je de VISpas vóór 1 januari. Als je een machtiging hebt afgegeven, ontvang je al half december de nieuwe VISpas voor het volgende kalenderjaar.

  Sportvisserij Nederland helpt veel verenigingen met de ledenadministratie en stuurt de VISpassen drie weken na betaling toe. Na betaling staat er een tijdelijk bewijs van lidmaatschap klaar in Mijnsportvisserij.

  Een beperkt aantal hengelsportverenigingen distribueert zelf de VISpassen naar de leden. Sportvisserij Nederland levert de VISpassen dan eind november aan bij hen. Het is daarna aan de vereniging wanneer zij de VISpassen aan hun leden verstrekken. Sommige doen dit op hun vaste ledenavonden, andere zullen dit gewoon per post doen.

  De sportvissers die geen lid zijn van een hengelsportvereniging ontvangen half november van Sportvisserij Nederland een acceptgiro voor betaling van de Kleine VISpas. Als zij deze tijdig betalen, ontvangen zij vóór 1 januari van het nieuwe jaar hun Kleine VISpas.

  Voor nieuwe leden geldt:
  Leden die onlangs online of in de winkel de VISpas hebben besteld, en hiervoor een Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap (VBL) hebben ontvangen, kunnen de status van hun bestelling bekijken via ‘status aanvraag’.

  Een VBL is één maand geldig en hiermee mag je direct vissen. De definitieve VISpas ontvang je normaal gesproken binnen drie weken thuis. Let op: als je de VISpas online hebt besteld, ontvang je automatisch een VBL per e-mail. Deze kan in je ‘ongewenste mail’ terecht zijn gekomen.

  Mocht je de VISpas niet binnen drie weken hebben ontvangen, stuur dan een e-mail met je vraag, NAW-gegevens en VBL-nummer naar vispas@sportvisserijnederland.nl.
 • 12. Hoe kan ik mijn VISpas opzeggen?
  Via www.mijnsportvisserij.nl is het mogelijk om aan te geven dat je het lidmaatschap (de VISpas) wilt beëindigen. De VISpas is het bewijs van lidmaatschap van de vereniging, die voorop de VISpas staat gedrukt.

  Let op: de VISpas is geldig gedurende het lopende kalenderjaar. Het opzeggen van de VISpas voor het komende kalenderjaar moet vóór 1 oktober van het lopende jaar gebeuren.

  Opzeggen werkt als volgt:

  1.Ga naar www.mijnsportvisserij.nl
  2.Registreer je eenmalig of log hier in
  3.Kies 'VISpassen' in het menu (koppel indien nodig nu eerst je VISpassen aan je account)
  4.Kies onder 'Acties' voor 'Opzeggen' bij het document dat je op wilt zeggen.
  5.Geef een reden op en klik op 'Opzeggen'

  Nadat je het formulier hebt ingevuld, ontvang je een automatische bevestiging per e-mail en wordt de opzegging in behandeling genomen.
 • 13. Ik ben verhuisd. Hoe geef ik mijn adreswijziging door?
  Je kunt eenvoudig je gegevens wijzigen via MijnSportvisserij

  1. Ga naar www.mijnsportvisserij.nl
  2.Registreer je eenmalig of log hier in
  3.Kies 'VISpassen' in het menu (koppel indien nodig nu eerst je VISpassen aan je account)
  4.Kies onder 'Profiel' voor 'Wijzig adres'
  5.Geef je nieuwe postcode en huisnummer door met de ingangsdatum van je verhuizing

  Nadat je het formulier hebt ingevuld, ontvang je een automatische bevestiging per e-mail en wordt de opzegging in behandeling genomen.
 • 14. Mijn gegevens staan niet goed op de VISpas, wat nu?
  Klik hier om de juiste geboortedatum / naam door te geven.
 • 15. Ik ben mijn VISpas kwijt, wat nu?
  Een duplicaat aanvragen van je VISpas doe je eenvoudig via www.mijnsportvisserij.nl. Let op: het bestellen van een duplicaat kost €3,50 per document. Heb je bijvoorbeeld ook een NachtVIStoestemming, dan kost het bestellen van een duplicaat(€3,50) + toestemming(€3,50) = €7,-.

  Vraag als volgt je duplicaat aan:
  1.Ga naar www.mijnsportvisserij.nl
  2.Registreer je eenmalig of log hier in
  3.Kies 'VISpassen' in het menu (koppel indien nodig nu eerst je VISpassen aan je account)
  4.Kies onder 'Acties' voor 'Duplicaat aanvragen' bij het document waar je een duplicaat van wenst
  5.Geef eventueel een opmerking en klik op 'Versturen' 

  Mocht dit niet lukken, dan is het mogelijk om per e-mail een duplicaat aan te vragen. Stuur in dat geval je verzoek met je NAW-gegevens en geboortedatum naar vispas@sportvisserijnederland.nl. Let op: een aanvraag per e-mail kan wat langer duren dan een aanvraag via www.mijnsportvisserij.nl
  Na je aanvraag, ontvang je binnen vijf werkdagen een duplicaat van je VISpas, inclusief factuur thuis. Als je volgens onze ledenadministratie nog niet hebt betaald, kunnen we je verwijzen naar je vereniging om bij hen een duplicaat aan te vragen. Zij kunnen dit voor jou regelen.

 • 16. Hoe neem ik contact op met mijn hengelsportvereniging?
  De VISpas is het lidmaatschapsbewijs van een vereniging. Jouw vereniging zorgt er plaatselijk voor dat je lokaal kan en mag blijven vissen. Daarnaast organiseren de verenigingen ook activiteiten voor de leden. Via de adressenzoeker kun je de contactgegevens opzoeken.
 • 17. Mijn vraag staat er niet tussen. Wat nu?
  Zit je vraag er niet bij, stel hem dan via vispas@sportvisserijnederland.nl

Nachtvissen / Derde Hengel

 • 1. Waar kan ik de toestemming(en) kopen?
  Let op: JeugdVISpashouders mogen alleen nachtvissen onder begeleiding van een volwassene.

  De NachtVIStoestemming (€10,-) en Derde Hengeltoestemming (€25,-) zijn eenvoudig te bestellen via www.vispas.nl.

  Na betaling ontvang je een tijdelijk bewijs per e-mail, waarmee je direct kunt vissen.

  Nachtvissen en/of het gebruik van drie hengels is alleen toegestaan in de wateren met een symbool in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren en de VISplanner. Onder ‘nachtvissen’ wordt verstaan: het vissen van twee uur na zonsondergang tot één uur voor zonsopkomst. In natuurgebieden kunnen afwijkende regels gelden!

 • 2. Waar blijft mijn sticker?
  Als je online een NachtVIS- of Derde Hengeltoestemming koopt, ontvang je normaal gesproken binnen drie weken de sticker thuis. Het tijdelijke document dat je per e-mail ontvangt, is maximaal één maand geldig. Hiermee mag je direct vissen.

  Als je hebt aangegeven dat je gebruik wilt maken van automatische incasso, dan ontvang je automatisch de sticker vóór 1 januari per post. Let op: deze wordt separaat aan de VISpas(sen) verstuurd.

  Via www.mijnsportvisserij.nl staat er na betaling tevens een tijdelijk bewijs voor je klaar.
 • 3. Mag ik overal 's nachts of met drie hengels vissen?
  De NachtVIS- en Derde Hengeltoestemming zijn het hele kalenderjaar geldig en strikt persoonsgebonden. Indien je als VISpashouder meerdere VISpassen hebt, hoeft je slechts éénmaal de toestemming(en) aan te schaffen. In de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren en in de VISplanner staat met symbolen aangegeven waar beide toestemmingen geldig zijn. Je mag dus niet overal 's nachts vissen met de NachtVIStoestemming.

  Nachtvissen is toegestaan in alle wateren met het maan-symbool in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren en de VISplanner. Onder ‘nachtvissen’ wordt verstaan: het vissen van twee uur na zonsondergang tot één uur voor zonsopkomst. In natuurgebieden kunnen afwijkende regels gelden!

  Ook wordt er in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren met het 3-symbool aangegeven of er met een derde hengel mag worden gevist. Zie je dit symbool dan mag je – als je in het bezit bent van de VISpas en de Derde Hengeltoestemming – met een derde hengel vissen in het betreffende water.
 • 4. Aan welke regels dien ik mij te houden tijdens het (nacht)vissen?
  De houder van de VISpas dient zich bij het vissen in de wateren die in deze lijst zijn opgenomen te houden aan de hierna genoemde voorwaarden en de wettelijke regels. Het niet in acht nemen van de voorwaarden en wettelijke regels betekent dat men wordt geacht zonder schriftelijke toestemming(vergunning) te vissen en in overtreding is op de Visserijwet 1963. Men kan dan een boete krijgen.
 • 5. Ik kan geen toestemming bestellen via www.vispas.nl, wat nu?
  Als je een automatische incasso hebt afgegeven, dan wordt aan het einde van het jaar (begin november) het geld van de NachtVIS- en/of Derde Hengeltoestemming automatisch afgeschreven. Je ontvangt dan normaal gesproken vóór 1 januari de sticker thuis. Let op: deze wordt separaat aan de VISpas verstuurd.

  Op het moment dat de betaling is gedaan, krijg je automatisch het kenmerk 'betaald' toegekend. Vanaf dat moment is het online niet meer mogelijk om de toestemming(en) nog een keer te bestellen. Het document wordt dan niet getoond in de bestelprocedure, nadat je met je gegevens bent ingelogd.

  Indien je geen betaling hebt gedaan, en het lukt toch niet om online te bestellen, neem dan a.u.b. contact op via nachtvissenderdehengel@vispas.nl

  Je kunt ook een machtiging afgeven door jouw IBAN en VISpasnummer te e-mailen naar nachtvissenderdehengel@vispas.nl
 • 6. Hoe kan ik mijn toestemming opzeggen?
  De NachtVIStoestemming/ Derde Hengeltoestemming kun je direct opzeggen via www.mijnsportvisserij.nl

  1. Ga naar www.mijnsportvisserij.nl
  2. Registreer je eenmalig of log hier in
  3. Kies 'VISpassen' in het menu (koppel indien nodig nu eerst je VISpassen aan je account)
  4. Kies onder 'Acties' voor 'Opzeggen' bij het document dat je op wilt zeggen
  5. Geef een reden op en klik op 'Opzeggen'

  Nadat je het formulier hebt ingevuld, ontvang je een automatische bevestiging per e-mail en wordt de opzegging in behandeling genomen.
 • 7. Ik ben verhuisd. Hoe geef ik mijn adreswijziging door?
  Je kunt eenvoudig je gegevens wijzigen via MijnSportvisserij

  1. Ga naar www.mijnsportvisserij.nl
  2. Registreer je eenmalig of log hier in
  3. Kies 'VISpassen' in het menu (Koppel indien nodig nu eerst je VISpassen aan je account)
  4. Kies onder 'Profiel' voor 'Wijzig adres' je gegevens
  5. Geef jouw nieuwe postcode en huisnummer door met de ingangsdatum van jouw verhuizing

  Nadat je het formulier hebt ingevuld, ontvang je een automatische bevestiging per e-mail en wordt de opzegging in behandeling genomen.
 • 8. Ik ben mijn toestemming kwijt, wat nu?
  Een duplicaat aanvragen van je VISpas doe je eenvoudig via www.mijnsportvisserij.nl. Let op: het bestellen van een duplicaat kost €3,50 per document. Heb je bijvoorbeeld ook een NachtVIStoestemming, dan kost het bestellen van een duplicaat (€3,50) + toestemming(€3,50) = €7,-. 
   
  Vraag als volgt je duplicaat aan: 

  1. Ga naar www.mijnsportvisserij.nl
  2. Registreer je eenmalig of log hier in
  3. Kies 'VISpassen' in het menu (koppel indien nodig nu eerst je VISpassen aan je account)
  4. Kies onder 'Acties' voor 'Duplicaat aanvragen' bij het document waar je een duplicaat van wenst
  Geef eventueel een opmerking en klik op 'Versturen' 

  Mocht dit niet lukken, dan is het mogelijk om per e-mail een duplicaat aan te vragen. Stuur in dat geval je verzoek met je NAW-gegevens en geboortedatum naar vispas@sportvisserijnederland.nl. Let op: een aanvraag per mail kan wat langer duren dan een aanvraag via www.mijnsportvisserij.nl 

  Na je aanvraag, ontvang je binnen vijf werkdagen een duplicaat van je VISpas, inclusief factuur thuis. Als je volgens onze ledenadministratie nog niet hebt betaald, kunnen we je verwijzen naar je vereniging om bij hen een duplicaat aan te vragen. Zij kunnen dit voor jou regelen. 

JeugdVISpas

 • 1. Welk document heeft de jeugd nodig?
  Kinderen onder de 14 jaar, peildatum 1 januari, kunnen onder begeleiding van een volwassene met het juiste document mee zonder document vissen. De jeugd mag dan met één hengel vissen onder dezelfde voorwaarden als de begeleider.

  Als een kind alleen gaat vissen, dan hebben ze een jeugdvergunning of de JeugdVISpas van de vereniging nodig. Je wordt dan lid van een hengelsportvereniging. Als je met één hengel vist en aangewezen aassoorten (geen roofvis) dan heb je vaak genoeg aan een jeugdvergunning. Met deze jeugdvergunning mag hij/zij alleen op de verenigingswateren vissen.

  Met de JeugdVISpas daarentegen mag je bijna overal vissen, met twee hengels en ook op roofvis.

  Lid worden van een hengelsportvereniging is heel eenvoudig via www.vispas.nl en bij een hengelsportvereniging en/ of hengelsportzaak/dierenspeciaalzaak bij je in de buurt. Deze kun je vinden via zoek vereniging.
 • 2. Wat mag ik met de JeugdVISpas?
  De JeugdVISpas krijg je automatisch als je lid wordt van een vereniging die is aangesloten bij een van de hengelsportfederaties van Sportvisserij Nederland. Hiermee kun je met twee hengels en alle toegestane aassoorten vissen in de wateren die zijn gedeeld via de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren, dan wel vermeld staan op de VISplanner. In deze lijst vind je alle wateren die verenigingen, federaties en Sportvisserij Nederland hebben gedeeld.

  De VISplanner(www.visplanner.nl en de gratis VISplanner app) is in combinatie met de VISpas ook een rechtsgeldige toestemming. Met de VISplanner op jouw mobiele telefoon of tablet/laptop kun je bij een controle aantonen dat je ergens mag vissen.
 • 3. Mag ik met de JeugdVISpas overal vissen?
  Je mag met de JeugdVISpas op heel veel water vissen, maar helaas niet overal. In alle wateren die zijn opgenomen in de verschillende Lijsten van VISwateren die je bij je JeugdVISpas hebt gekregen- de Gezamenlijke lijst van Nederlandse VISwateren en verenigingslijst- mag je vissen. Inmiddels is dat in meer dan 90% van het Nederlandse water. Deze wateren kleuren donkerblauw op VISplanner (www.visplanner.nl en de gratis VISplanner app).

  Via huurovereenkomsten met gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat huren hengelsportverenigingen en -federaties visrechten. Behalve hun eigen leden, willen ook JeugdVISpashouders die lid zijn van een andere vereniging graag op deze wateren kunnen vissen. Dit is mogelijk, als de visrechthebbende in kwestie het water in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren – en daarmee in de JeugdVISpas – heeft gedeeld.

  Inmiddels mag je in meer dan 90% van het water in Nederland met een JeugdVISpas van een willekeurige vereniging vissen. Elke maand komen hier wateren bij. Lees er hier meer over.
 • 4. Mag ik met de JeugdVISpas ook met drie hengels of 's nachts vissen?
  Ook met de JeugdVISpas mag je nachtvissen met de NachtVIStoestemming. Personen onder de 16 jaar mogen echter uitsluitend nachtvissen onder begeleiding van een persoon die minimaal 16 jaar oud is.

  In een aantal Nederlandse wateren mag het hele jaar ’s nachts worden gevist. Daarvoor heb je – náást de JeugdVISpas – de NachtVIStoestemming nodig. Wil je in Nederland met drie hengels vissen, dan heb je de Derde Hengeltoestemming nodig. Beide zijn online te bestellen via www.vispas.nl 
   
  Nachtvissen is toegestaan in alle wateren met het maantje als symbool in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren en de VISplanner. Onder ‘nachtvissen’ wordt verstaan: het vissen van twee uur na zonsondergang tot één uur voor zonsopkomst. In natuurgebieden kunnen afwijkende regels gelden!

  Zowel de NachtVIS- als Derde Hengeltoestemming bestaat uit een hologramsticker die op de achterzijde van de VISpas moet worden geplakt. Wil je beide extra toestemmingen, dan is er de combi hologramsticker.

  De NachtVIS- en Derde Hengeltoestemming zijn het hele kalenderjaar geldig en strikt persoonsgebonden. Indien je als JeugdVISpashouder meerdere JeugdVISpassen hebt, hoeft je slechts eenmaal de toestemming(en) aan te schaffen. In de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren en in de VISplanner staat met symbolen aangegeven waar beide toestemmingen geldig zijn.

  Daarnaast kan een hengelsportvereniging aparte toestemmingen uitgeven voor haar leden. Staat een water niet in de Gezamenlijke Lijst, kijk dan in de lijst van de vereniging hoe het nachtvissen en het gebruik van de derde hengel is geregeld. Staat het water in de verenigingslijst en staat er niets over nachtvissen, dan is nachtvissen toegestaan.

  Meer informatie over de extra Toestemmingen vind je hier.
 • 5. Aan welke regels dien ik mij te houden?
  Tijdens het vissen hoor je netjes om te gaan met de vis, het water en de natuur. Er zijn naast wettelijke regels ook een aantal regels als JeugdVISpashouder. Je kunt een boete krijgen als je de regels overtreedt. 
   
  Hierbij de algemene voorwaarden.
 • 6. Waar kan ik de JeugdVISpas kopen?
  De JeugdVISpas is eenvoudig te bestellen via www.vispas.nl. Afrekenen kan via IDEAL, Mastercard, Bancontact, PayPal en VISA.

  De JeugdVISpas is het lidmaatschapsbewijs van een vereniging. Op de VISplanner of in de lijsten van viswateren staat waar je mag vissen. Je dient lid te worden bij een vereniging om de JeugdVISpas te bemachtigen. Als je nog geen lid bent van een vereniging, dan kun je de JeugdVISpas online kopen of bij de hengelsportvereniging en/ of hengelsportzaak/dierenspeciaalzaak bij jou in de buurt.

  Je krijgt bij het verkooppunt een Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap mee, met de bovenkant kun je direct gaan vissen en deze is een maand geldig. Door de onderkant (Aanvraag Definitief Lidmaatschap) op te sturen naar Sportvisserij Nederland zorg je ervoor dat wij de JeugdVISpas voor je kunnen aanmaken. Deze JeugdVISpas wordt binnen 10 werkdagen na ontvangst van ‘Aanvraag Definitief Lidmaatschap’ opgestuurd.

  De kosten voor de JeugdVISpas zijn afhankelijk van de gekozen hengelsportvereniging, maar de prijs ligt gemiddeld rond de €20,-.
 • 7. Mijn plaatselijke hengelsportvereniging is niet zichtbaar op www.vispas.nl, wat nu?
  De JeugdVISpas is het lidmaatschapsbewijs van een vereniging, jouw vereniging zorgt er voor dat je op lokaal niveau kan en mag blijven vissen. Daarnaast organiseren de verenigingen ook activiteiten voor de leden.

  De meeste verenigingen schrijven leden in via www.vispas.nl, desondanks zijn er enkele verenigingen die dit (nog) niet doen. Je kan dan het beste contact opnemen met de plaatselijke hengelsportvereniging om je op een andere manier in te schrijven.

  Via de adressenzoeker kun je de contactgegevens opzoeken.

 • 8. Wat kost een JeugdVISpas?
  De kosten voor de JeugdVISpas worden bepaald door de gekozen hengelsportvereniging, maar de prijs ligt gemiddeld rond de €20,-. Het kan daarnaast zijn dat jouw vereniging eenmalig inschrijfgeld vraagt voor nieuwe leden.

  Wanneer je lid wordt van een hengelsportvereniging ontvang je de JeugdVISpas. Die is geldig t/m 31 december van het lopende jaar. De kosten van een JeugdVISpas zijn opgebouwd uit een landelijke afdracht aan Sportvisserij Nederland, een federatieve afdracht voor de regionale belangenbehartiging en de contributie van de vereniging.
 • 9. Als ik een JeugdVISpas later in het jaar koop, waarom moet ik dan toch voor het hele jaar betalen?
  Het lidmaatschap van de JeugdVISpas is een kalenderjaar geldig, dit betekent dat het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december van een jaar. Rechtsboven op de JeugdVISpas staat het jaartal.

  Echter de praktijk is dat een groep pas gaat vissen rondom juni, dit vanwege het warmere weer. Deze mensen kiezen er dus voor om later te gaan vissen, waardoor ze niet in alle jaargetijde aan de waterkant zitten. Er zijn zelfs vissers die alleen in najaar vissen vanwege het roofvisseizoen of toeristen die een week gebruik maken van de JeugdVISpas. Zij betalen dus dezelfde contributie, maar vissen minder maanden dan de andere vissers. We kijken bijvoorbeeld ook niet naar de frequentie van het vissen, degene die éénmalig vissen betalen net zoveel als de leden die dagelijks vissen.

  Het is lastiger om JeugdVISpassen uit te geven die per betaaldatum geldig zijn, dan krijgen de meeste sportvissers een JeugdVISpas 2019 en de andere kwart krijgt een JeugdVISpas 2019/ 2020 die bijvoorbeeld geldig is tot 1-6-2020 en de ander weer 1-9-2020. Dit verhoogt de kans op fouten aanzienlijk en zal de prijs van de JeugdVISpas een stuk hoger maken.

  De meeste verenigingen sturen in november/december de facturen naar de leden, vervolgens kan men de JeugdVISpas betalen en heeft men het document vóór 1 januari binnen. Deze mensen kunnen dus het hele jaar genieten van de visserij en de kosten blijven beperkt.
 • 10. Kan Sportvisserij Nederland mijn lidmaatschap overzetten naar een andere hengelsportvereniging?
  De JeugdVISpas is het lidmaatschapsbewijs van een hengelsportvereniging. Elke vereniging heeft zijn regels wat betreft het aangaan en stopzetten van het lidmaatschap. Daarnaast hanteren ze hun eigen contributietarieven. Hierdoor kan Sportvisserij Nederland je lidmaatschap niet direct overzetten naar een andere vereniging. De enige manier om over te stappen is door het lidmaatschap van de ene vereniging op te zeggen en vervolgens lid te worden van de andere vereniging.

  Dat betekent dat je voor het lopende jaar lid blijft van de door jouw gekozen hengelsportvereniging. Als je het lidmaatschap opzegt vóór 1 oktober, dan eindigt het lidmaatschap per 31 december.

  Wel kan het bestuur van jouw hengelsportvereniging besluiten om het geld terug te geven, bijvoorbeeld als je per ongeluk bij de verkeerde vereniging bent ingeschreven. Sportvisserij Nederland zal jou in zo'n geval altijd proberen te helpen, door de JeugdVISpas niet door te belasten naar de betreffende vereniging. Voorwaarde is wel dat de betreffende JeugdVISpas naar ons wordt teruggestuurd. Zo kan een hengelsportverenging je terugbetalen zonder daar financiële schade van te ondervinden.

  De beslissing over het al dan niet terugbetalen van de contributie ligt altijd bij het bestuur van de hengelsportvereniging. Sportvisserij Nederland heeft hier geen zeggenschap over.

  Vind de contactgegevens van de vereniging via de adressenzoeker.

  Voor het opzeggen van het lidmaatschap kunt je terecht op www.mijnsportvisserij.nl.
 • 11. Wanneer ontvang ik mijn JeugdVISpas?
  Voor bestaande leden geldt:
  Als je vóór 5 december hebt betaald, ontvang je de JeugdVISpas vóór 1 januari. Als je een machtiging hebt afgegeven, ontvang je rond half december de nieuwe JeudVISpas.

  Sportvisserij Nederland helpt veel verenigingen met de ledenadministratie en stuurt de JeugdVISpassen drie weken na betaling toe. Na betaling staat er een tijdelijk bewijs van lidmaatschap klaar in Mijnsportvisserij.

  Een beperkt aantal hengelsportverenigingen verstrekt zelf nog de JeugdVISpassen naar de leden. Sportvisserij Nederland levert de JeugdVISpassen dan eind november aan bij hen. Het is daarna aan de vereniging wanneer zij de JeugdVISpassen aan hun leden verstrekken. Sommige doen dit op hun vaste ledenavonden, andere per post.

  Voor nieuwe leden geldt:
  Leden die onlangs de JeugdVISpas online of in de winkel hebben besteld, en hiervoor een Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap (VBL) hebben ontvangen, kunnen de status van hun bestelling bekijken via ‘status aanvraag’.

  Een VBL is één maand geldig en hiermee mag je direct vissen. De definitieve JeugdVISpas ontvang je normaal gesproken binnen drie weken thuis. Let op: als je de JeugdVISpas online hebt besteld, ontvang je automatisch een VBL per e-mail. Deze kan in je spambox terecht zijn gekomen.

  Mocht je de JeugdVISpas niet binnen drie weken hebben ontvangen, stuur dan een e-mail met je vraag, NAW-gegevens en VBL-nummer naar vispas@sportvisserijnederland.nl.
 • 12. Hoe kan ik de JeugdVISpas opzeggen?
  Via www.mijnsportvisserij.nl is het mogelijk om aan te geven dat je het lidmaatschap (de JeugdVISpas) wilt beëindigen. De JeugdVISpas is het bewijs van lidmaatschap van de vereniging, die voorop de JeugdVISpas staat gedrukt.

  Let op: de JeugdVISpas is geldig gedurende het lopende kalenderjaar. Het opzeggen van de JeugdVISpas voor het komende kalenderjaar moet vóór 1 oktober van het lopende jaar gebeuren.

  Opzeggen werkt als volgt:

  1.Ga naar www.mijnsportvisserij.nl
  2.Registreer je eenmalig of log hier in
  3.Kies 'VISpassen' in het menu (koppel indien nodig nu eerst je VISpassen aan je account)
  4.Kies onder 'Acties' voor 'Opzeggen' bij het document dat je op wilt zeggen
  5.Geef een reden op en klik op 'Opzeggen'

  Nadat je het formulier hebt ingevuld, ontvang je een automatische bevestiging per e-mail en wordt de opzegging in behandeling genomen.
 • 13. Ik ben verhuisd. Hoe geef ik mijn adreswijziging door?
  Je kunt eenvoudig je gegevens wijzigen via MijnSportvisserij

  1.Ga naar www.mijnsportvisserij.nl
  2.Registreer je eenmalig of log hier in
  3.Kies 'VISpassen' in het menu (koppel indien nodig nu eerst je VISpassen aan je account)
  4.Kies onder 'Profiel' voor 'Wijzig adres'
  5.Geef je nieuwe postcode en huisnummer door met de ingangsdatum van je verhuizing

  Nadat je het formulier hebt ingevuld, ontvang je een automatische bevestiging per e-mail en wordt de opzegging in behandeling genomen.

 • 14. Ik ben mijn JeugdVISpas kwijt, wat nu?
  Een duplicaat aanvragen van de JeugdVISpas doe je eenvoudig via www.mijnsportvisserij.nl. Let op: het bestellen van een duplicaat kost €3,50 per document. Heb je bijvoorbeeld ook een NachtVIStoestemming, dan kost het bestellen van een duplicaat(€3,50) + toestemming(€3,50) = €7,-

  Vraag als volgt je duplicaat aan:
  1. Ga naar www.mijnsportvisserij.nl
  2. Registreer je eenmalig of log hier in
  3. Kies 'VISpassen' in het menu (koppel indien nodig nu eerst je VISpassen aan je account)
  4. Kies onder 'Acties' voor 'Duplicaat aanvragen' bij het document waar je een duplicaat van wenst
  5. Geef eventueel een opmerking en klik op 'Versturen'.

  Mocht dit niet lukken, dan is het mogelijk om per mail een duplicaat aan te vragen. Stuur in dat geval je verzoek met je NAW en geboortedatum naar vispas@sportvisserijnederland.nl. Let op: een aanvraag per mail kan wat langer duren dan een aanvraag via www.mijnsportvisserij.nl


  Na je aanvraag, ontvang je binnen vijf werkdagen een duplicaat van je JeugdVISpas, inclusief factuur thuis. Als je volgens onze ledenadministratie nog niet hebt betaald, kunnen we je verwijzen naar je vereniging om bij hen een duplicaat aan te vragen. Zij kunnen dit voor jou bij ons regelen.

 • 15. Hoe neem ik contact op met mijn hengelsportvereniging?
  De JeugdVISpas is het lidmaatschapsbewijs van een vereniging. Jouw vereniging zorgt er voor dat je op lokaal niveau kan en mag blijven vissen. Daarnaast organiseren de verenigingen ook activiteiten voor de leden. Via de adressenzoeker kun je de contactgegevens opzoeken.
 • 16. Mijn vraag zit er niet tussen. Wat nu?
  Zit je vraag er niet bij, stel hem dan via vispas@sportvisserijnederland.nl

Dubbele afdracht

 • 1. Ik wil op verenigingswater vissen, hoe kan ik de Extra VISpas kopen?
  Met de VISpas mag je op veel Nederlandse wateren vissen. Op sommige wateren heb je de VISpas nodig van een specifieke hengelsportvereniging omdat hun water niet of slechts ten dele landelijk is gedeeld. Op www.visplanner.nl is dit inzichtelijk gemaakt, waardoor je soms ook nog lid dient te worden van een andere hengelsportvereniging.

  Je kunt heel eenvoudig de Extra VISpas van een andere vereniging bestellen op www.vispas.nl door te kiezen voor 'Extra VISpas'. De Extra VISpas is alleen te bestellen als de VISpas reeds is betaald.
 • 2. Ik ben lid van meer dan één vereniging, kan ik geld terug krijgen?
  Let op: dit geldt niet voor de JeugdVISpas 

  Bij iedere vereniging waarvan je lid bent krijg je de VISpas. De VISpas is namelijk het bewijs van lidmaatschap van die verenigingen. Maar slechts bij één van die verenigingen hoef je de landelijke afdracht te betalen. Daardoor wordt het een stuk goedkoper om van meerdere verenigingen lid te zijn. 

  De afdracht aan de landelijke organisatie is €15,-. Bij een tweede lidmaatschap worden er slechts administratiekosten gerekend á €3,50. 

  Via www.vispas.nl kun je direct de extra VISpas kopen, mits de VISpas betaald is. 
   
  Je kan de te veel betaalde afdracht terugvragen via www.vispas.nl dubbele afdracht. Na het invullen van het formulier en door de drie stappen te doorlopen ontvang je het te veel betaalde bedrag teruggestort op jouw rekening.
 • 3. Hoe ontvang ik mijn dubbele afdracht terug?
  Ben jij als sportvisser lid van meerdere verenigingen? Dan hoef je niet meerdere malen de landelijke afdracht te betalen.

  Als je gegevens goed bij ons in het systeem staan, dan wordt het automatisch herkend als je bij een nieuwe vereniging een Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap (VBL) hebt aangeschaft. De dubbel betaalde afdracht wordt dan eveneens automatisch binnen drie weken teruggestort. Mocht je IBAN niet bij ons bekend zijn, dan kun je het teveel betaalde geld ook terugvragen via dit formulier.

  Vul het formulier en doorloop de drie stappen. Na het invullen van het formulier krijg je het teveel betaalde bedrag z.s.m. teruggestort op jouw rekening.

 • 4. De VISpas is volgens het formulier niet betaald, wat nu?
  Op dit moment staat je VISpas niet op ‘betaald’ in de centrale ledenadministratie, het kan zijn dat je hengelsportvereniging de betalingen niet heeft verwerkt. 

  Het beste is om de vereniging te vragen om je profiel op 'betaald' te zetten in de centrale ledenadministratie. Een andere optie is een foto maken van beide VISpassen en deze te e-mailen naar vispas@sportvisserijnederland.nl
 • 5. Waar kan ik terecht voor een andere vraag over de afdracht?
  Zit jouw vraag er niet bij, stel hem dan via vispas@sportvisserijnederland.nl

Lijsten van viswateren

 • 1. De Gezamelijke Lijst of de VISplanner?
  De VISplanner (www.visplanner.nl en de gratis VISplanner app) is in combinatie met de VISpas ook een rechtsgeldige toestemming. Met de VISplanner op je mobiele telefoon of tablet/laptop kun je bij controle aantonen dat je ergens mag vissen. De papieren Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren wordt daarom niet meer automatisch bijgesloten bij de VISpas.

  De VISplanner geeft veel duidelijkere informatie op kaart over waar je mag vissen en is altijd actueel. Bovendien is dit een milieuvriendelijke oplossing en bespaart het veel geld, waardoor Sportvisserij Nederland meer voor je kan doen. Wij verzoeken iedereen om de VISplanner te gebruiken. Geef jouw keuze door via www.mijnsportvisserij.nl
 • 2. Ik wil toch de papieren lijst ontvangen. Wat moet ik nu doen?
  De Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren kent een driejaarlijkse cyclus. De nieuwe editie (2019 - 2020 – 2021) wordt echter niet meer standaard meegestuurd met de VISpas om het milieu te sparen én om kosten te besparen.

  De afgelopen twee jaar hebben sportvissers kunnen aangeven of ze met www.visplanner.nl en/of de VISplanner app willen vissen of een fysieke lijst gebruiken voor hun visserij. Niet iedereen heeft namelijk een smartphone.

  Het is ook niet meer nodig om de papieren versie van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren op zak te hebben. De VISplanner app is immers ook rechtsgeldig en altijd up-to-date. Meer dan 80% van de sportvissers maakt hier inmiddels al gebruik van. Zij zullen het ‘dikke boekje’ dus niet missen.

  Voor wie dit toch graag wil meenemen naar de waterkant (indien niet bijgesloten bij de VISpas), biedt Sportvisserij Nederland de mogelijkheid om de papieren lijst gratis op te halen bij een verkooppunt van de VISpas of deze na te bestellen in onze webshop.
  Voor iedereen die wel een papieren lijst wil ontvangen is die nog gewoon beschikbaar. 

  Geef zelf aan of je het boekje nog wilt ontvangen op www.mijnsportvisserij.nl 

  Op www.mijnsportvisserij.nl kun je aangeven dat de papieren lijst wilt blijven ontvangen.
  1.Ga naar www.mijnsportvisserij.nl
  2.Registreer je eenmalig of log hier in
  3.Kies 'Viswaterlijst' in het menu (koppel indien nodig nu eerst je VISpassen aan je account onder 'VISpassen)
  4.Zet indien nodig het schuifje op 'Papier' en klik op 'Wijzigingen opslaan'
 • 3. Waarom heb ik de VISpas en een lijst van viswateren nodig?
  De regels om te mogen vissen in de Nederlandse binnenwateren staan in de Visserijwet. Kort gezegd komt het erop neer dat je een schriftelijke toestemming bij je moet hebben om te mogen vissen. In de meeste gevallen is dat de VISpas in combinatie met een Lijst van Viswateren. Als een water in de lijst staat, dan mag je er vissen anders niet. Het is aan de sportvisser om aan te tonen of die ergens mag vissen. 
   
  Ook de VISplanner (www.visplanner.nl en de gratis VISplanner app) is in combinatie met de VISpas een rechtsgeldige toestemming. Met de VISplanner op je mobiele telefoon of tablet/laptop kun je bij controle aantonen dat je ergens mag vissen. De papieren Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren wordt daarom niet meer automatisch bijgesloten bij de VISpas.
   
  De wateren die in de Lijst van Viswateren staan, zijn ingebracht door visrechthebbende federaties en verenigingen. Visrechten zijn, op een enkele uitzondering na, verbonden aan de ondergrond. Als je eigenaar bent van de ondergrond, dan ben je ook rechthebbende van het visrecht. Dat visrecht kan worden verhuurd- veelal aan hengelsportverenigingen. Je kunt je dus voorstellen dat de visrechten, net als bij grondeigendom, enorm versnipperd zijn. Voor elk stukje water een andere visrechthebbende. 
   
  Het streven van Sportvisserij Nederland is om zoveel mogelijk viswater beschikbaar te krijgen voor de aangesloten sportvissers. In grote lijnen hebben de verenigingen en federaties van Sportvisserij Nederland de visrechten van 95% van alle binnenwateren. Ongeveer 90% van al het binnenwater is opgenomen in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren. 
   
  We proberen dan ook om het boekje zo dik mogelijk te maken. Met de introductie van de VISpas is extra ingezet om meer water beschikbaar te krijgen. Dat is ook gelukt. Tientallen wateren zijn erbij gekomen. In de afgelopen jaren zijn er weer wateren bijgekomen, deze staan in de aanvullingslijsten. 
   
  De sleutel om te komen tot een landelijk dekkende VISpas ligt bij de visrechthebbenden. Veelal de hengelsportvereniging, waar je lid van bent. En als lid kun je bepalen wat de verenigingen doen. Als die verenigingen allemaal zeggen ‘wij delen onze wateren’ dan hebben we bereikt wat eigenlijk alle sportvissers willen: één document, overal vissen. 
   
  Naast de VISpas is voor sportvissers die van meerdere verenigingen lid zijn, de extra VISpas ingevoerd. Voor die tweede, derde etc. (extra) VISpas hoef je geen landelijke afdracht te betalen. Daarmee wordt het een stuk goedkoper. Zo zijn sommigen bijvoorbeeld lid van drie verenigingen. Bij de eerste vereniging betaal je bijvoorbeeld €35, bij de tweede en derde ongeveer €15.
 • 4. De Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren is veel dikker geworden, waarom is dat?
  De reden is simpelweg dat er veel meer water in staat dan voorheen, in totaal heb je nu 25 procent meer visstekken tot je beschikking voor hetzelfde geld! Zo hebben Sportvisserij Groningen Drenthe en Sportvisserij Fryslân bijvoorbeeld veel meer wateren ingebracht zodat iedere houder van de VISpas daar zonder verdere documenten kan vissen.
 • 5. Waarom zitten niet alle wateren in de Gezamelijke Lijst?
  Verenigingen en federaties delen heel veel water, maar houden soms kleine kwetsbare wateren exclusief voor hun eigen leden of binnen de federatievergunning. Evengoed is viswater in particulier bezit of omwille van natuurbescherming niet toegankelijk voor vissers. Dat zal altijd zo blijven. Wij hopen en verwachten echter dat de landelijke lijst in de toekomst nog verder wordt uitgebreid.

  Zodra er extra wateren worden toegevoegd aan de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren worden deze in de VISplanner en digitale Aanvulling gezet.
 • 6. Waarom kan ik niet overal vissen?
  In Nederland heeft iedereen een schriftelijke toestemming nodig van de visrechthebbende. In bijna alle gevallen is dit de VISpas samen met de landelijke lijst van viswateren. In Nederland zijn er heel veel visrechthebbenden, een groot aantal hebben het viswater ingebracht in de landelijke en of federatieve lijst van viswateren. Hierdoor is het viswater bevisbaar voor iedereen.

  Je kan op www.visplanner.nl al het gedeelde viswater bekijken.

  Sportvisserij Nederland tracht door veel aandacht te besteden aan het delen van het water in de landelijke lijst tot één VISpas te komen voor iedereen. Helaas zijn er altijd verenigingen/ particulieren die dit niet wensen. Bepaalde verenigingen behouden het verenigingswater alleen voor de eigen leden en niet voor iedereen. Wij proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen, alleen dit lukt niet altijd en hierdoor kan het zijn dat sportvissers meerdere VISpassen nodig hebben.

  De sportvisser kan dit op de ALV aankaarten en de vereniging proberen te stimuleren om het viswater alsnog te delen, zodat we uiteindelijk tot één VISpas komen. Aangezien de laatste jaren allerlei aanvullingen zijn geweest, betekent dit dat er steeds meer water beschikbaar komt voor alle sportvissers.

  Mocht je toch twee lidmaatschappen nodig hebben, dan kun je de evt. dubbele afdracht terughalen via www.sportvisserijnederland.nl. Op deze manier hoef je in ieder geval maar één keer de landelijke afdracht te betalen en is het vissen bij meerdere verenigingen goedkoper.
 • 7. Ik ben de lijsten kwijt, wat nu?
  Als je je papieren viswaterlijst (Gezamenlijke lijst van Nederlandse VISwateren) kwijt bent, kun je deze altijd nabestellen in onze webshop of ophalen bij de lokale hengelsportwinkelier. 

  Niet standaard meer op papier
  VISpashouders en nieuwe leden ontvangen niet automatisch meer de Gezamenlijke Lijst op papier, om het milieu te sparen en kosten te besparen. De gratis VISplanner (beschikbaar als website en app) is hier het alternatief voor. De VISplanner geeft heel gebruiksvriendelijk op kaart aan waar je wel en niet mag vissen en welke voorwaarden er gelden. De VISplanner is bovendien altijd actueel.

  De afgelopen twee jaar hebben sportvissers kunnen aangeven of ze met www.visplanner.nl en/of de VISplanner app willen vissen of een fysieke lijst gebruiken voor hun visserij. De dekkingsgraad van de smartphone ligt inmiddels boven de 90% en veel leden hebben de Gezamenlijke Lijst niet meer nodig.

 • 8. Er klopt iets niet in de Gezamelijke Lijst van Nederlandse VISwateren, wat nu?
  Mocht je een fout hebben ontdekt in de lijst, dan wel VISplanner, dan kun je dit kenbaar maken via visplanner@sportvisserijnederland.nl onder vermelding van de naam van het water en als het kan een kaartje van de situatie.
 • 9. Hoe kan ik water delen via de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren?
  Als jouw gemeente/waterschap of vereniging het water wilt delen met de VISpas, dan kun je dit kenbaar maken via visplanner@sportvisserijnederland.nl
   
  Graag een beschrijving en een kaart/ Google Maps locatie van het waterlichaam. Mocht je nog aanvullende voorwaarden wensen, dan kun je dit ook kenbaar maken.
 • 10. Ik heb een andere vraag, waar kan ik terecht?
  Zit jouw vraag er niet bij? Stel hem dan via vispas@sportvisserijnederland.nl

MeeVIStoestemming

 • 1. Wat is de MeeVIStoestemming precies?
  De MeeVIStoestemming is een schriftelijke toestemming om iemand één dag gratis mee te mogen vissen met een VISpashouder in een landelijk gedeeld water in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren. Als lid van een aangesloten hengelsportvereniging (VISpashouder) kun je dus familie, vrienden of kennissen die geïnteresseerd zijn gratis een dag meenemen om kennis te laten maken met het vissen. De beste ambassadeur voor de sportvisserij ben jij. 

  VISpashouders kunnen dus een visdag cadeau doen aan iemand. Anderzijds geeft het mensen die geïnteresseerd zijn niet meteen een verplichting om de VISpas aan te schaffen en lid te worden van een vereniging. 

  De MeeVIStoestemming is alleen geldig als gevist wordt samen met de VISpashouder, onder dezelfde voorwaarden, behalve dat de door de introducé gevangen vis altijd moet worden teruggezet. De MeeVIStoestemming is alleen overdag geldig (1 uur voor zonsopkomst tot 2 uur na zonsondergang) en voor maximaal 2 hengels.

  Met de VISpas kun je meerdere introducés op één dag meenemen, maar niet dezelfde persoon meerdere keren.

  De MeeVIStoestemming is uitsluitend geldig op de wateren die wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren staan, dan wel de wateren die op de VISplanner staan waarbij 'VISpas' als benodigd document staat.

  Klik hier om direct de MeeVIStoestemming te bestellen via je MijnSportvisserij-account

 • 2. Kan iedereen de MeeVIStoestemming bestellen?
  Nee, niet iedereen. De MeeVIStoestemming is alleen te bestellen voor VISpashouders. Houders van een Kleine VISpas kunnen geen MeeVIStoestemming bestellen. 

  Bestellen kan via MijnSportvisserij
 • 3. Is de MeeVIStoestemming gratis?
  Ja. De MeeVIStoestemming is voor VISpashouders gratis online te bestellen. Hieraan is wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo mag de VISpashouder maximaal drie keer per jaar één sportvisser meenemen met een MeeVIStoestemming en dit mag niet vaker dan één keer dezelfde persoon zijn.
 • 4. Kan ik de MeeVIStoestemming online bestellen?
  Ja. VISpashouders kunnen de MeeVIStoestemming hier gratis online bestellen. Let op: houd je VISpasnummer bij de hand. Je kunt maximaal drie keer per jaar één sportvisser met de MeeVIStoestemming meenemen naar de waterkant.
 • 5. Ik wil op een andere dag vissen dan op de MeeVIStoestemming staat. Kan dan?
  Nee. Het is helaas niet mogelijk om, nadat de bestelling is afgerond, de datum te wijzigen (bijvoorbeeld omdat het weer tegenvalt of omdat jij of je vismaat toch niet in de gelegenheid zijn). Elke VISpashouder kan maximaal drie keer per jaar één persoon meenemen met de MeeVIStoestemming. Tip: vraag zo kort mogelijk voorafgaand aan de geplande visdag de MeeVIStoestemming aan, om teleurstelling te voorkomen.
 • 6. Welke voorwaarden gelden voor iemand met de MeeVIStoestemming?
  De MeeVIStoestemming wordt altijd door de VISpashouder besteld (je hebt je VISpasnummer nodig om te kunnen bestellen) en is bedoeld om mensen gratis onder begeleiding van een ervaren sportvisser kennis te laten maken met de sportvisserij. 

  Per 'meevisser' is het per jaar slechts één keer mogelijk om gratis met de VISpashouder via een MeeVIStoestemming een dag te vissen. 

  De MeeVIStoestemming is alleen geldig als gevist wordt samen met de VISpashouder, onder dezelfde voorwaarden, behalve dat de door de introducé gevangen vis altijd moet worden teruggezet. De MeeVIStoestemming is alleen overdag geldig (1 uur voor zonsopkomst tot 2 uur na zonsondergang) en voor maximaal 2 hengels. De MeeVIStoestemming is uitsluitend geldig op de wateren die wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren staan, dan wel de wateren die op de VISplanner staan waarbij 'VISpas' als benodigd document staat.

Voorlopig Bewijs van Lidmaadschap

Overige

 • 1. Welk document heb ik nodig?
  De VISpas is het lidmaatschapsbewijs van een vereniging. Je krijgt daarbij lijsten van viswateren waar je mag vissen. Je dient lid te worden bij een vereniging om de VISpas te bemachtigen. Als je nog geen lid bent van een vereniging, dan kun je de VISpas volgend jaar kopen bij de hengelsportvereniging en/ of hengelsportzaak bij je in de buurt. 
   
  Ben je op 1 januari onder de 14 jaar, dan kun je met de JeugdVISpas of jeugdvergunning vissen. Daarnaast heb je geen document nodig als je met één hengel onder begeleiding van een volwassene vist, die in bezit is van een geldige schriftelijke toestemming/vergunning. 
   
  Als je met één hengel en aangewezen aassoort op een beperkt aantal wateren (voornamelijk grote rivieren en scheepvaartkanalen) vist dan heb je alleen de Kleine VISpas nodig, hiervoor betaalt de sportvisser €14,00. Als Kleine VISpashouder word je eind november aangeschreven door Sportvisserij Nederland voor de Kleine VISpas. De sportvisser kan net zoals voorheen de Kleine VISpas aanvragen via Internet. Je krijgt hier nader bericht over van Sportvisserij Nederland. 
   
  Check hier zelf welk document je nodig heeft via de VISpas check
 • 2. Welk document heb ik nodig voor het vissen op zee?
  Sportvissers vissen ook in zee en daar gelden andere regels dan in de binnenwateren. Over het algemeen geldt dat de regels voor de zeesportvisserij eenvoudiger zijn. Belangrijk is te weten dat in de Visserijwet 1963 drie verschillende zeevisgebieden worden onderscheiden: 'visserijzone', 'kustwateren' en 'zeegebied'. Er gelden in deze gebieden verschillende regels. 
   
  In de visserijzonde, de kustwateren en het zeegebied heb je voor het vissen met hengels geen toestemming van de visrechthebbende of een vergunning nodig.

  Meer informatie is hier te vinden.
 • 3. Kan ik de ZeeVISpas bestellen?
  De ZeeVISpas is gestopt per 1/1/2019

  Per 2019 bestaat de ZeeVISpas niet meer. Had jij afgelopen jaar een ZeeVISpas? In dit bericht lees je precies welke gevolgen dit voor jou heeft.
 • 4. Zijn er ook dagvergunningen?
  Voor het vissen in Nederland is volgens de Visserijwet een schriftelijke toestemming van de visrechthebbende nodig. In de meeste gevallen is dit de VISpas in combinatie met de lijst van viswateren. 
   
  Als VISpashouder kun je elk jaar drie vissers een dag laten genieten van het vissen. Meer informatie over de MeeVIStoestemming vind je hier

  Echter om een dagje te kunnen vissen met een groep beginnende vissers is het geen doen om voor iedereen de VISpas aan te schaffen. Er bestaat daarom een wettelijke uitzondering, namelijk een dag/weekvergunning. 
   
  De aangesloten hengelsportverenigingen kunnen een dag/weekvergunning uitgeven voor sportvissers voor hun eigen wateren. De sportvissers kunnen dan met een schriftelijke toestemming van de vereniging in de wateren van de vereniging vissen onder de eigen opgestelde vergunningsvoorwaarden. De sportvisser heeft dan geen Kleine VISpas of VISpas nodig. 
   
  Niet alle verenigingen geven een dagvergunning uit. Je kunt het beste contact opnemen met jouw plaatselijke hengelsportvereniging, om evt. een dagvergunning te bemachtigen. 

  Je kunt de plaatselijke hengelsportvereniging vinden via de Adressenzoeker.

Website en nieuwsbrief

Adverteerders

 • 1. Kan ik mijn bedrijf op Fishing in Holland laten opnemen?

  Biedt u als ondernemer een belangrijke faciliteit aan sportvissers uit binnen- en buitenland? En wilt u ook gepresenteerd worden op onze website? Wij nemen uw bedrijf graag op in onze database en vermelden deze netjes op Fishing in Holland, inclusief een link naar uw website om direct bij u te kunnen boeken.

  U wordt gepresenteerd als punt op Google Maps kaart. Deze is aanklikbaar en vervolgens wordt meer (contact)informatie getoond. Zo zien vistoeristen faciliteiten zoals visvijvers, visgidsen, charterboten en sportvisaccommodaties.

  Ook op deze website? Neem contact met ons op via het contactformulier.

Nieuwsbrief aanmelding
Divide